Rendeletek közzététele

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetménykiegészítéséről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete 2024. évre vonatkozó illetményalap megállapításáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelete a Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (VI.22.) önkormányzati rendelete a Fiatalok Garzonháza lakóegységeinek bérbeadásáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (III.30.) önkormányzati rendelete a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetménykiegészítéséről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (III.30.) önkormányzati rendelete 2023. évre vonatkozó illetményalap megállapításáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 6.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési térítési és gondozási díj megállapításáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és a köztemetés szabályairól

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselõ- testületének hatáskörében eljáró Bakonycsernye Nagyközség polgármestere 11/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelete

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 7/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelete a közterületek nemzeti ünnepeken történõ fellobogózásának szabályairól

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 6/2019. (III.20.) önkormányzati rendelete a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõk 2019. évi  illetménykiegészítésérõl

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 5/2019.(III.20.) önkormányzati rendelete a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõk vonatkozásában magasabb összegû illetményalap megállapításáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 4/2019. (III.20.) önkormányzati rendelete  a Tehetséges Csernyeiek támogatására

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata képviselõ-testületének 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésérõl

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 18/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete a zajvédelem helyi szabályairól

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 22/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete a településkép védelmérõl

Bakonycsernye Település Önkormányzat Képviselõ-testületének 15/2017. (VII.13.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 14 /2017. (VII.13.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidõn kívül történõ házasságkötési esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 9/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 6/2017. (IV.1.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési térítési és gondozási díj megállapításáról

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselõ-testületének 1/2017.(I.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

Bakonycsernye község  Önkormányzat Képviselõ-testületének 9/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggõ többletfeladatokhoz igazodó felügyeleti díjról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 24/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartása szabályainak meghatározásáról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 23/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történõ teljesítésének szabályairól

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 21/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselõ-testületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõk illetménykiegészítésérõl

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 15/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjérõl

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 13/2015. (VII.19.) önkormányzati rendelete az ebrendészeti hozzájárulásról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 8/2015. (V. 2.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésérõl

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 4/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételérõl

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 1/2015. (II.1.) önkormányzati rendelete a bankszámla-hozzájárulásról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 16/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 10/2014.(VIII. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének és  házszám-meghatározásának szabályairól

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 9/2014.(VIII. 29.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselõ-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete a vezetõi pótlék megállapításáról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 23/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a képviselõ-testület szervezeti és mûködési szabályzatáról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 20/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete a köztemetõrõl

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 17/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 13/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletérõl és elidegenítésérõl

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselõ-testületének 19/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 9/2010. (VII.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselõtestületének 16/2009.(XII.1.) számú rendelete a Móri Kistérség közös hulladékgazdálkodási tervérõl

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselõ-testületének 15/2009.(XII.1.)sz. rendelete a zeneiskolai térítési díj meghatározásáról

Bakonycsernye község Önkormányzatának 1/2008.(I.15.) számú rendelete az  önkormányzati tulajdonú Fiatalok Garzonháza (Fecskeház) lakóegységeinek bérbeadásáról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 18/2007. (IX.18.) sz. rendelete a növények telepítési távolságának meghatározásáról

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselõtestületének 7/2006.(IV.7.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások bérleti díjának megállapításáról

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselõtestületének 32/2004.(XI.22.)sz. rendelete az útépítési- és közmûvesítési hozzájárulásról

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselõtestületének 27/2004.(VII.15.) sz. Rendelete környezetvédelmi alap létrehozásáról, valamint a talajterhelési díjról

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselõ-testületének 24/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjról

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselõtestületének 23/2004.(V.1.)sz. rendelete a DISZPOLGÁRI CÍM és a „PRO CIVITATE” emlékérem alapításáról és adományozásáról

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselõtestületének 18/2004.(V.1.) sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos  közszolgáltatásokról

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselõtestületének 10/2002. (IX.10.)sz. rendelete a parlagfû irtásáról 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselõtestületének 26/2001 (XI. 29.) sz. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérôl

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselõtestületének 15/1998. (X.2.) sz. rendelete a közmûvelõdésrõl