Bizottságok

Polgármesteri Hivatal Bakonycsernye Bizottságok tagjai

Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság

Berze Attila elnök
Varsányi Ferencné tag
Veress Árpád külső tag

Vagyonnyilatkozatokat kezelő és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság

Szarka István elnök
Kaviczki Péter tag
Osgyán Gábor tag