Bányász Emlékpark

Bakonycsernye 3200 fõt számláló több évtizedes bányászati múlttal rendelkezõ község, ahol több száz ember megélhetését biztosította a falu határában 1920-tól mûködõ kisgyóni, majd balinkabányai szénbányák.

A bánya bezárása után Bakonycsernye község Önkormányzata úgy döntött, hogy a Kisgyón-balinkai szénbányászat emlékének megõrzése céljából  Bányász Emlékparkot hoz létre 2004-ben. A képviselõtestület döntését az motiválta, hogy az említett területen 80 éven keresztül folyt szénbányászat. Ez a 80 év mindenképpen hatással volt a környzetre, az itt élõ emberek életviszonyaira, életkörülményeire. A körzetben 32 településrõl jártak dolgozók a bányába. A településeken szinte nem volt olyan család , aki ne kapcsolódott volna valamilyen formában a bányához. Így merült  fel az ötlet , hogy Bakonycsernye vállalja fel a bányász emlékek, hagyományok, szokások megtartását., megõrzését.
Ennek érdekében a Bakonyi Erõműtõl Rt-tõl a bánya megszüntetése miatt feleslegessé vált eszközöket vette meg az önkormányzat, melyeket az erre a célra kialakított parkban helyezte el.  Az eszközök elhelyezésénél igyekeztünk bemutatni a technikai fejlõdést, ami 80 év alatt történt. Készítettünk egy hagyományos fatámos vágatrészt , melyet a termelõeszközökkel berendeztünk. Elkészült egy TH biztosítású szállítóvágat részt az emlékpark területén és a vágatokban az alábbi eszközök kerültek elhelyezésre:

    * 1 db VHP 412-es pajzs
    * 3 db Süveggerenda
    * 1 db Bányabeli ventilátor
    * 1 db kaparó
    * 1 db aknakerék
    * 1 db USZV vitla
    * 1 db Homlokürítõ
    * 80 fm. Sínpár
    * 6 db csille
    * 2 db fás kocsi
    * 1 db Báti villa
    * 1 db fejfeletti rakodógép
    * 1 db HD mozdony
    * 12 m sin pár
    * 1 db Bibó szivattyú
    * 1 db TH egyengetõ
    * 1 db gõzmozdony
    * 1 db pajzs helyszínre szállítása

Az emlékpark egy elkülönített részén helyeztük el az üzemi balesetben elhunyt 57 bányász emlékkövét, valamint egy kopjafát.
A régi hagyományoknak megfelelõen évrõl-évre december 4-én központi ünnepség kertében volt bányászok, hozzátartozóik tiszteleghetnek elhunyt társaik, szeretteik emlékköve elõtt.
Az önkormányzat anyagi ráfordításán túl nyugdíjas bányászok hosszú heteken keresztül dolgoztak a gépek, berendezések összeszerelésén, rendszerbeállításán mindenféle ellenszolgáltatás nélkül.

Az emlékpark kialakítását  követõ években folyamatosan fejlesztettük.