Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány

A Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítványt 1998-ban alapította a Bakonycsernyei Általános Iskola, valamint a szülői szervezet részéről Nochta Tiborné , az akkori SZMK elnök.

Az alapítvány célja többek között az oktatás anyagi, technikai feltételeinek a javítása, a rászoruló tanulók támogatása; osztálykirándulás, erdei iskola, tanulmányi kirándulás, táborozás szervezése, lebonyolítása.

 • Az alapítvány kuratóriumának elnöke: Berze Attiláné
 • Tagjai:
  • Szvitek Ákosné
  • Kalincsákné Kardos Bernadett
  • Pánczél István
  • Radocha Tünde

Alapítványként évek óta tudja fogadni a személyi jövedelemadó 1%-át.

Jelentősebb támogatások az Alapítvány részéről:

A korábbi évek felajánlásait az iskola sportpályájának aszfaltozására, színházlátogatás támogatására, és sportszervásárlására fordította az Alapítvány.

Az utóbbi évek jelentősebb projektjei :

 • társadalmi munka szervezése az iskolai tantermek, folyosók festésére
 • Balatonszepezdi Ifjúsági Tábor üzemeltetése
 • Az iskola udvarának parkosítása, udvari bútorok festése
 • Pavilonok vásárlása az iskolaudvarra
 • Együttműködés az balatonszepezdi tábor 50. évfordulójára szervezett rendezvény lebonyolításában.

Pályázataink

Két jelentősebb pályázatot nyert az Alapítvány: 2014-ben működésre és szakmai program megvalósítására fordítható összeggel gyarapodott a szervezet, mintegy 2 500 000 forint értékben.

A "Testvértelepülési Vakáció" elnevezésű projekt keretében vendégül láttuk vajdasági és erdélyi testvértelepüléseink delegációit egy hat napos programon Bakonycsernyén és Balatonszepezden.

Legnagyobb siker azonban az Alapítvány történetében, MENŐ MENZÁK pályázat megnyerése, a Bakonycsernyei Általános Iskola gyermekei számára.

A projekt címe: Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok a Bakonycsernyei Általános Iskolában

A szerződött támogatás összege: 19 999 924 HUF

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2018.01.01. – 2019.01.31

Azonosító száma: EFOP-1.8.5-17-2017-00213

A projekt célja az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatása, ezzel az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése.

A gyermekek kiegyensúlyozott fejlődésének érdekében fontos, hogy a szülők bevonásával, azok tudatos táplálkozásra nevelésével és mozgás-gazdag életstílus kialakításával hozzájáruljunk a testi, lelki, szellemi fejlődés harmonikus megvalósulásához. Célunk továbbá, hogy a köznevelésben résztvevő gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi körülményeit úgy alakítsuk ki, hogy az hozzájáruljon az egészséges életmód elsajátításához szükséges készségek és ismeretek megszerzéséhez.

A projekt keretében beszerzésre kerül 3 db falra szerelhető ivókút, sor kerül az iskolai étkezéshez szükséges eszközfejlesztésre, a tankonyha fejlesztésére és a tankert kialakítására. Sor kerül 10 ismeretterjesztő és 10 szemléletformáló program megrendezésére.

A projekt megvalósítása alatt alkalmazásra kerül egy dietetikus szakember.

Célunk az egészséges életvitellel, életvezetéssel kapcsolatban olyan nagy mennyiségű, hiteles információ, és tudásbázis átadása, amely a gyermekek szemléletformálásának kialakulását nagyban elősegíti. Bízunk abban, hogy a szemléletformálás eredményeképp vásárlásaikban is tudatosabbak lesznek, odafigyelnek a környezetükben élők egészségére, egészséges táplálkozására és egészségtudatos magatartására.”

/ Részlet a szakmai beszámolóból/