Developed in conjunction with Joomla extensions.

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a Bakonycsernye II. számú háziorvosi körzet Bakonycsernye, Rózsa utca 67/A. épület alatti rendelőben területi ellátási kötelezettséggel bíró egészségügyi szolgáltató a betöltetlen háziorvosi állást meghirdeti az alábbiak szerint:

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 9/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott vegyes (felnőtt/gyermek) II. számú háziorvosi körzetben határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszonyban, területi ellátási kötelezettséggel történő háziorvosi álláshely betöltésére.

A körzet adatai:

Megye: Fejér
Település: Bakonycsernye
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
telefon: +3622413001
Munkakör betöltése: teljes munkaidő, határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszonyban
Munkavégzés helye: 8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 67/A.
A munkakör betölthetőségének időpontja:  2022. szeptember 1.
Kategória: háziorvos
Típusa: vegyes
Ellátandó települések száma: egy település
Ellátandó lakosságszám (kártya):kb 800
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 20.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok elbírálásáról Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő ülésén dönt. Az ülés időpontjáról a pályázók az ülést megelőző 5 nappal írásos meghívóval értesülnek.

Pályázati feltételek: A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet előírásainak,

  • büntetlen előéletű,
  • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerinti, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
  • Magyar Orvosi Kamarai Tagság
  • b kategóriás jogosítvány.

A pályázat mellékleteként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai életrajz,
  • motivációs levél,
  • iskolai végzettséget, szakmai képzettséget tanúsító okirat másolata,
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.

A pályázó nyilatkozata arról, hogy :

- a pályázat képviselő-testületi tárgyalása során a Magyarországhelyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. t. 46.§-a alapján kéri-e a zárt ülésen történő tárgyalást,

- nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, vagy személyesen a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal (8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.) címre, személyesen ügyfélfogadási időben a fenti címen: hétfő és szerdai napokon 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig. Elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni. A borítékon kérjük feltüntetni: II. sz. háziorvosi praxis.

A képviselő-testület fenntartja magának azon jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.