Körzeti megbízott elérhetőségei
2016.01.28.
Ignéczi Károly Róbert c.r. főtörzszászlós

Szolgálati telefonszáma: 06-20/381-54-96

E-mail címe: morrk@fejer.police.hu

KMB iroda címe: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 79. szám

Fogadó órája: minden hónap 3. szerda 08:00-10:00 óráig

Működési területe: Bakonycsernye Község közigazgatási területe