Szerződések, beszámolók

 Szerződések közzététele (2017.10.10.)
A 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletének III. 4. pontjában előírtaknak megfelelően Bakonycsernye Község Önkormányzata az alábbi szerződést teszi közzé
Bővebben...


 Szerződések közzététele (2016.09.28.)
Bakonycsernye Község Önkormányzata székhely hivatalának belső felújítása
Bővebben...


 Szerződések közzététele (2015.08.28.)
„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” KEOP-2015-5,7,0 pályázat keretében építőipari kivitelezés és kapcsolódó szakipari munkák
Bővebben...


 Szerződések közzététele (2015.08.28.)
„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” KEOP-2015-5,7,0 pályázat kapcsán a szakmai előkészítés és műszaki ellenőri feladatok ellátása
Bővebben...


  Szerződések közzététele (2015.06.23.)
„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” KEOP-2015-5,7,0 pályázat kapcsán projektmenedzsmenti feladatok ellátása
Bővebben...


  Szerződések közzététele (2015.06.9.)
Bakonycsernye belterületén Rákóczi utcában járda felújítás
-Rákóczi u. 12-37.között
-Rákóczi u. 473/1 hrsz. fogorvosi rendelő-Rákóczi út 112.között
Bővebben...


 Szerződések közzététele (2014.11.18.)
Bakonycsernye, Deák F.u.39.szám előtti 234-es hrsz-ú partfal helyreállítás kivitelezési munkálatai
Bővebben...


 Közzététel (2013.09.20.)
Testvértelepülési pályázat
Bővebben...


 
  Közzététel (2013.06.12.)
Bakonycsernye Község Önkormányzatának egyszerűsített mérlege, pénzforgalmi jelentése, pénzmaradvány kimutatása 2012. év.
Bakonycsernye Község Önkormányzata az alábbi szerződést teszi közzé
Bakonycsernye község belterületén, Petőfi utca – Rákóczi út térsége csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása keretében felmerülő építési-kivitelezési munkák megvalósítása  a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0015 azonosító kódszámú pályázat keretén belül.Bakonycsernye Község Önkormányzata az alábbi szerződést teszi közzé
Bakonycsernye község belterületén Művelődési Ház felújítási munkálataiSzerződések közzététele 2013.05.24.
Bakonycsernye község belterületén, Petőfi utca – Rákóczi út térsége csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása keretében felmerülő építési-kivitelezési munkák megvalósítása
Beszámoló közzététel 2012.06.25.Szerződések közzététele 2011.12.12.
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására nyújtott támogatásból megvalósuló Bakonycsernye Sporttelep 1325/6.hrsz. Sportöltöző felújítása és bővítése
Közzététel 2011.12.05.Közzététel 2011.09.16.Szerződések közzététele 2011.08.10.
Bakonycsernye belterületi vízrendezése keretében a 11., 15. és 16.sz. vízmosás megkötés, valamint a 2.sz. hordalékfogós árvízcsúcs csökkentő tározó és levezető árkainak kivitelezése
Vállalkozási szerződés Bakonycsernyén vis maior károk helyreállítási munkálatainak elvégzése keretében a Kuruc u. 15.sz. előtti (524/1 hrsz.) partfal-szakasz I.ütem szerinti rekonstrukciójának kivitelezése
Szerződések közzététele 2011.06.09.
A Kossuth és a Dózsa utcák vízelvezetésének fejlesztése Bakonycsernyén
Bakonycsernye 2011 évi költségvetése 2011.03.07.Költségvetési beszámoló 2010.11.24.


 
Tájékoztató Bakonycsernye község Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010.09.14.


 
Beszámoló közzététel 2010.09.13.
 

 
Szerződés közzététel 2010.05.13.
Bakonycsernye község Rózsa utca és Erdősor utca útburkolatának felújítása