Polgárőr egyesület

Polgárőr Egyesület bemutatkozása:

A Fejér Megyei Bíróság Pk. 60.952/1991/4 szám alatt hozott végzése alapján, 1992. február 15.-én jogerőre emelkedett 676. sorszám alatt Bakonycsernye Bűnmegelőzési  és Vagyonvédelmi Egyesület néven került nyilvántartásba.
Az Egyesület két elnöke, Zsáki István, majd Balogh József halálukig tevékenykedtek.
A 2000. február 17.-i Közgyűlés Simek Lászlót választotta elnöknek, aki 2005.decemberi lemondásáig  végezte e tevékenységet.
Az Alapszabály módosítása után, új elnevezéssel: POLGÁRŐR EGYESÜLET néven működünk jelenleg is.

A polgárőr mozgalmat  az önkéntesség, a törvényesség, az emberi jogok messzemenő tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás és a politikai semlegesség jellemzi.

Az Egyesület felépítése:

Legfőbb szerve a Közgyűlés, mely évente egyszer ülésezik.
Az öt fős elnökség a polgárőrség életét a két közgyűlés közötti időszakban irányítja.
Általában negyedévente, illetve szükség szerint ülésezik.

Jelenlegi tagjai:

Elnök: Schelbauer József
Titkár: Vári Károlyné
Pénztáros: Bákor Horváth Ágnes
Elnökségi tagok: Nagy Lászlóné ifjúsági felelős
Tóth Gyula: kulturális szervező

A három tagú Ellenőrző Bizottság a polgárőrség alapszabályszerű működésének és vagyonával való gazdálkodásának ellenőrzését végzi.
A polgárőrség a közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetési terv alapján gazdálkodik.

Bevétele:  

  • A polgárőrök által befizetett tagdíjak
  • Önkormányzati támogatás
  • A polgárőrség rendezvényeiből származó bevételek

A polgárőr mozgalom  fő iránya a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, ezen belül különösen a vagyonvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem, a kábítószer fogyasztás visszaszorítása, a közlekedés biztonsága, valamint a környezetvédelem és a katasztrófavédelem társadalmi feladatainak megvalósításában való közreműködés.

A polgárőrség jelenlegi taglétszáma 65 fő, de sajnos ebből csak kb.  30 % az, aki aktívan tevékenykedik. Kilenc fő női polgárőrünk van.
Az ifjú polgárőrök létszáma 14 fő, melyből 3 fő a nő.

A járőrszolgálatot 2005. nyaráig egy VW Golf tip. személygépkocsival végeztük. 2005. júniusától pedig egy gázüzemű LADA NIVA-val járőrözünk.
A 17 hónap alatt közel 10.000 km-t tettünk meg, s kb. 3.000 órát töltöttünk a lakosság szolgálatában.
Egyre gyakrabban járőrözünk a körzeti megbizottal, s nemcsak hétvégi éjszakákon, hanem  hétköznap és nappal is. Pl. nyugdíjfizetési napokon a kézbesítőket figyeljük, kísérjük.

A polgárőrök testedzésének támogatására, a tömegsport népszerüsítésére évente  megrendezésre kerülő teremlabdarugó tornákon veszünk részt, melyet számos serleg ékesen bizonyít.

Szeptemberben az iskolakezdéskor felügyeljük és segítjük a kisiskolások biztonságos közlekedését.

Az általános iskolások részére „drog” megelőző előadásokat szervezünk, rendőrségi előadóval.

A települési rendezvényeken, ünnepségeken veszünk részt. /Szüreti- fáklyás felvonulás, karácsonyi, húsvéti ünnepségek, márc. 15-i, október 23-i, Borbála-napi ünnepségek stb./

Mindenszentek, halottak napján felügyeljük a temetőket és környéküket. Temetéseken fokozott figyelemmel vigyázzuk a  gépjárműveket.

Évente más-más színhelyen kerül megrendezése a megyei és az országos polgárőr nap, melyeken lehetőségeinkhez képest  igyekszünk résztvenni.

 2004. június 19.-én Bakonycsernyén szerveztük meg a Megyei Polgárőr Napot, nem kis sikerrel!

Az egésznapos rendezvényen közel 1500 főt láttunk vendégül.

 

 Image  Image

A zenés ébresztő után, az ünnepélyes megnyitó és kitüntetések átadása szerepelt.

ImageKilenc órától sportrendezvények, ügyességi versenyek, főzőverseny, horgászverseny, rendőrségi bemutatók, majd délben közös ebéd várta a vendégeket.
Nagyon sok, értékes tombolatárgy talált gazdára a tombolasorsoláson. Este az ünnepi nap zárásaként bál volt a szabadtéren.

Néhány fotó a színvonalas ünnepségről:

 Image  Image
 Image  Image

Az elmúlt évben alakult ifjú polgárőrök részvételével idén tavasszal szemétgyűjtési akciót szerveztünk. Végigjártuk a falu utcáit, tereit, s összeszedtük az eldobált szemetet.

Íme a résztvevők, s egy-egy fotó munka közben!

 Image  Image


A nyár elején vasgyűjtési akciót hírdettünk a lakosság körében.  Az előre összeírt címekre mentünk teherautóval és a polgárőr autóval. Az egész napos munka eredménye lett, hogy több autó  vasat gyűjtöttünk.   A bevételt  a működésre, illetve a Lada Niva rendbetételére  (alvázvédelem, egész autó átfestése, fénycsík felszerelés, téli gumik stb) fordítottuk.

Elődeink tiszteletére, a képviselőtestület hozzájárulásával a polgárőrség társadalmi munkával helyreállította s 2006. szeptember 29.-én ünnepélyes keretek között kiállította a fogorvos előtti köztéren az egykori Bakonycsernyei Önkéntes Tűzoltóság által nagyon sokszor sikeresen használt tűzoltó kocsit.

Kérjük a lakosságot, hogy csakúgy mint eddig, a jövőben is jelezzék a polgárőrség felé, ha szükség van ránk! Gyanús, házaló személyek észlelése, baleset, rendkívüli esemény, eltűnt személy keresése, illetve bármilyen probléma esetén telefonáljanak,   amiben tudunk, segítünk!

Az intézkedésre jogosultak telefonszámai:

Polgárőrség telefonja: 06/20/49-19-404