Iskoláztatási támogatás
2019.08.22.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket/Törvényes Képviselőket, hogy Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő- testülete a beiskolázás költségek csökkentésére az idei tanévben is lehetőséget biztosít iskolakezdési támogatás benyújtására.

Az iskolakezdési támogatás összege  gyermekenként 10.000,-Ft. 

A támogatást azon szülő/törvényes képviselő kérelmezheti, aki Bakonycsernye településen 2019. augusztus 15-én fennálló állandó lakcímmel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen ott is él, és gyermeke

  • a) a Bakonycsernyei Általános Iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  • b) a településen székhellyel rendelkező oktatást nyújtó nappali rendszerű oktatási intézményben nem oktatható testi vagy értelmi fogyatékos és
  • c) a családban az egy főre eső jövedelem nem éri el a nettó 200.000,-Ft/fő összeget.
A kérelem benyújtási határideje 2019. szepetember 25!

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
Iskolalátogatási igazolás
Kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről  (nem átlag jövedelemről) munkáltatói igazolás

KÉRELEM iskolakezdési támogatásra (letöltés)


Bakonycsernye, 2019. augusztus 22.

Tisztelettel
 Turi Balázs
polgármester