Diákok támogatása
2018.06.22.
Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok támogatása -Idén is!

Kedves középiskolai diákok!

Ismét lezárult egy tanév, ezért felhívom figyelmeteket az önkormányzat által nyújtható támogatási formára.

 • Kiemelkedő tanulmányi eredmény:
  a minden tantárgyból 5-ös osztályzatot elért, mindenből kitűnő bizonyítvánnyal rendelkező diák ( támogatás összege: 40.000,-Ft) a 4,9-es tanulmányi átlaggal rendelkező diák (támogatás összege: 30.000,-Ft )
  a 4,8-as tanulmányi átlaggal rendelkező diák (támogatás összege: 20.000,-Ft ) a 4,7-es (támogatás összege 10.000,- Ft) A tanulmányi átlagba a magatartás és a szorgalom jegy nem számít bele
 • Külön támogatásban részesül az a tanuló, aki az érettségi vizsgán minden tantárgyból 5-ös érdemjegyben részesült. Támogatásának mértéke: 40.000,-Ft.
 • A támogatás benyújtására 2018. június 20-tól 2018. július 10-ig van lehetőség az önkormányzatnál beszerezhető, illetve a település honlapjáról letölthető kérelem nyomtatványon.
  Csatolandó melléklet: iskolai bizonyítvány, vagy érettségi bizonyítványmásolata
 • További feltétel:
  A településen legalább 6 hónap óta fennálló lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő 22. életévét be nem töltött, kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, nappali tagozatos, középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező diák

Diákok támogatása Diákok támogatása