Bakonycsernye belterületi vízrendezése IV. ütem, Akác utca térsége
2017.09.15.

ERFA 

Kedvezményezett neve: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata
Projekt címe: Bakonycsernye belterületi vízrendezése IV. ütem, Akác utca térsége
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00020
Támogatás összege: 150.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Tervezett befejezési dátum: 2018. december 31.


Bakonycsernye Község Önkormányzata 150 millió forint, ERFA és Magyar költségvetési forrású, vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi 2020 program keretén belül, a "Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" című TOP-2.1.3-15 kódszámú felhíváson. A Támogatási szerződés 2017. június 2-án lépett hatályba, a megvalósítás megkezdődött. A beruházás önkormányzati önerőt nem igényel.
A projekt keretében Bakonycsernye település belterületének azok a kritikus pontjai érintettek, amelyek az elmúlt évek vízkár eseményei által sújtottak, kapcsolódnak az elmúlt években megvalósult vízvédelmi beruházásokhoz, azokkal együtt a település komplex vízrendezésének megoldásához járulnak hozzá. Az érintett szakaszokon jelenleg részlegesen kiépített nyílt árkos csapadékvíz elvezetés található, a vízelvezető árkok nem alkotnak műszakilag egységes rendszert, nem biztosítják a felszíni vizek biztonságos elvezetését. A tervezési terület családi házas beépítésű. Nagyrészt közúti területet érint. A részlegesen kiépített belterületi csapadékvíz elvezetés zömében nyílt árkos, helyenként zárt szelvényű, illetve rácsos folyókával kiépített, műszakilag nem megfelelő állapotú rendszer. Közúti árokszakaszok földre helyezett kőburkolattal ellátottak, nagy részben tönkremenve. A tervezési területen összegyülekező csapadékvizek több levezetőn jutnak a befogadóba.
A tervezett vízrendezés kialakítása:
A tervezési terület felszíni vizeinek elvezetése zömében nyílt árkokkal történik, az utcákban mederburkolattal ellátva üzemelnek. A szükséges helyeken biztonságos, balesetmentes közlekedés érdekében fedlapozható mederelemeket terveztünk. Az ároképítés következtében az ingatlanok és az árok közötti járda használhatatlanná válik, ezért szükséges annak helyreállítása, mintegy 624 fm hosszon.
A beruházás konzorciumi formában valósul meg. A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata által vezetett konzorcium tagja a Fejér megyei ALBENSIS Nonprofit Kft.