header image
Kezdőlap arrow Rendeletek közzététele
Rendeletek közzététele PDF Nyomtatás E-mail

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének hatáskörében eljáró Bakonycsernye Nagyközség polgármestere 11/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelete

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelete a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályairól

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (III.20.) önkormányzati rendelete a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi  illetménykiegészítéséről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.20.) önkormányzati rendelete a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű illetményalap megállapításáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III.20.) önkormányzati rendelete  a Tehetséges Csernyeiek támogatására

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete a zajvédelem helyi szabályairól

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Bakonycsernye Település Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (VII.13.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2017. (VII.13.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötési esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (IV.1.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési térítési és gondozási díj megállapításáról

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

Bakonycsernye község  Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokhoz igazodó felügyeleti díjról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartása szabályainak meghatározásáról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VII.19.) önkormányzati rendelete az ebrendészeti hozzájárulásról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (V. 2.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet a helyi szociális ellátásokról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.1.) önkormányzati rendelete a bankszámla-hozzájárulásról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(VIII. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének és  házszám-meghatározásának szabályairól

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(VIII. 29.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete a vezetői pótlék megállapításáról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete a köztemetőről

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről és elidegenítéséről

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(I.28.) önkormányzati rendelete a gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (VII.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2009.(XII.1.) számú rendelete a Móri Kistérség közös hulladékgazdálkodási tervéről

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009.(XII.1.)sz. rendelete a zeneiskolai térítési díj meghatározásáról

Bakonycsernye község Önkormányzatának 1/2008.(I.15.) számú rendelete az  önkormányzati tulajdonú Fiatalok Garzonháza (Fecskeház) lakóegységeinek bérbeadásáról

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007. (IX.18.) sz. rendelete a növények telepítési távolságának meghatározásáról

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(IV.7.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának megállapításáról

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2004.(XI.22.)sz. rendelete az útépítési- és közművesítési hozzájárulásról

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004.(VII.15.) sz. Rendelete környezetvédelmi alap létrehozásáról, valamint a talajterhelési díjról

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004.(V.1.)sz. rendelete a DISZPOLGÁRI CÍM és a „PRO CIVITATE” emlékérem alapításáról és adományozásáról

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2004.(V.1.) sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos  közszolgáltatásokról

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2002. (IX.10.)sz. rendelete a parlagfű irtásáról
 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2001 (XI. 29.) sz. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérôl

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselőtestületének 15/1998. (X.2.) sz. rendelete a közművelődésről

 
Írjon a polgármesternek!
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
Magyar Falu Program

Turizmus
BalatonszepezdBányász EmlékparkFalusi turizmus
Civil szervezetek
Polgárőr egyesületEgyütt B.csernyéértPLX Racing
Vállalkozók
KereskedőkÜzletek Telephely nyilvántartás
Hírszolgáltatás
 Fejér Megyei Építészek Kamarája
Felhőkép
Online felhasználók
Látogató statisztika
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa1085
mod_vvisit_counterTegnap1517
mod_vvisit_counterA héten7836
mod_vvisit_counterA hónapban11902
mod_vvisit_counterÖsszes látogató2033241