header image
Pályázati felhívás - Fecskeház
Bővebben...
 

ERFA

Kezdőlap
PDF Nyomtatás E-mail
2008.01.16.
Pályázati felhívás - Fecskeház
Image  
KEDVES FIATALOK!!
ÉLJETEK EGY KÖZÖS ÉLETKEZDÉSI LEHETŐSÉGGEL BAKONYCSERNYÉN!!!
Image 
 KEDVES FIATALOK!!
ÉLJETEK EGY KÖZÖS ÉLETKEZDÉSI LEHETŐSÉGGEL BAKONYCSERNYÉN!!!

Hamarosan megnyílik a bakonycsernyei önkormányzat tulajdonában lévő 24 lakásos garzonház, amely szeretettel várja azoknak a pároknak a jelentkezését, ahol legalább az egyik fél még nem töltötte be a 35. életévét, és lakhatásuk átmenetileg nem megoldott.

Az újonnan épült kétszintes ingatlan 24 db egyszobás, studiókonyhás, fürdőszobás apartmanból áll, az újonnan nyílott Fenyő utcában.
Elhelyezkedése igen kedvező, iskola-óvoda 100 m-en belül, orvosi rendelő 300 m-en belül megtalálható, a központban, de mégsem a főút mellett.

ImageA pályázók 5 évre vehetik igénybe a fecskeházat. A bérlőknek vállalniuk kell a bérleti jogviszony alatt:
- bármely pénzintézettel kötött lakás-előtakarékosság fizetését
- közös költségek és a közüzemi díjak megfizetését
Albérleti díjat nem kell fizetni, vagyis nincs az utcára kidobott pénz, hiszen a lakás-előtakarékosság lejártával az otthonteremtéshez szükséges induló tőke a párok rendelkezésére fog állni, vagyis mindenki magának fizet átvitt értelemben bérleti díjat.

A bérleti jogviszony lejárta után a pároknak lehetőségük nyílik a Fecskeház szomszédságában található önkormányzati telkek kedvezményes megvásárlására, és saját családi házuk felépítésére, vagy egyéb lakóingatlan vásárlására.

A pályázat beadási határideje folyamatos, személyesen lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. Pályázati adatlap az önkormányzatnál, és a www.bakonycsernye.hu honlapról beszerezhető.

A lakásokba szerződéskötés után lehet beköltözni.

Amennyiben nem sikerül a pályázatnak megfelelő személyekkel feltölteni az ingatlant, úgy lehetőség nyílik a fennmaradó lakások bérbevételére, akár egyedülálló, idősebb házaspárok/élettársak részére is, más feltételekkel, bérleti díj megfizetése mellett.

 Image Image Image

A lakások megtekintésére előre egyeztetett időpontban lehetőség van, a Polgármesteri Hivatal készséggel áll az érdeklődők rendelkezésére személyesen Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. sz. alatt, vagy a 22/413-001-es telefonon.

 Image Image

Fotók a fecskeházról

BAKONYCSERNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Bakonycsernye község Önkormányzat tulajdonában álló Bakonycsernye, Fenyő u. 1. szám alatti Fecskeházban lévő 24 db 1 szobás, összkomfortos lakás pályázattal elnyerhető.

Az Önkormányzat a megpályázható fecskeházi lakásokkal határozott idejű elhelyezést biztosít azon fiatal házasok, illetve élettársi kapcsolatban élők számára, akik készek és képesek végleges lakáshoz jutásukat 5 éven belül önerőből, lakás-előtakarékosság vállalásával megoldani.

A támogatás elnyerésének részletes feltételei

A bérleti jog pályázati eljárás útján nyerhető el, maximum 5 éves határozott időre szól, nem hosszabbítható meg, nem cserélhető el és nem ruházható át.

A pályázati nyomtatvány kizárólag Bakonycsernye község Polgármesteri Hivatalában (Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.) szerezhető be, vagy a www.bakonycsernye.hu honlapról tölthető le(a lap alján). A pályázatot azok a 35. életévüket be nem töltött házaspárok, illetve élettársak nyújthatják be, akik

 • a.) közül legalább az egyik fél a 35. életévét még nem töltötte be,
 • b.) a házasságkötés tényét házassági anyakönyvi kivonat másolatával, az élettársi viszonyt hatósági bizonyítvánnyal igazolni tudják,
 • c.) vállalják, hogy a pályázott lakás elnyerése esetén valamely pénzintézetnél 5 évre szóló lakás-előtakarékossági szerződést kötnek, melynek összege 2008. évben havi minimum 20 ezer Ft, azaz Húszezer forint.
 • d.) A 1/2008. (I.15.)sz. rendelet mellékletében foglalt nyilatkozatot megteszik.

A Pályázónak vállalnia kell, hogy az Önkormányzat 1/2008. (I.15.)sz. rendeletében meghatározott díjon felül a lakást érintően a közműszolgáltató szervezetekkel kötött szerződés alapján közvetlenül fizeti a közüzemi (áram, kábeltelevízió) díjakat. A gáz, hulladékszállítás, víz és csatornadíjakat az önkormányzat számlázza a bérlő felé.

A közös költség mértékét a Képviselőtestület évente állapítja meg.
A Fecskeház közös költsége 2012-ben 10.267 Ft/hó.

A lakásba a bérlő a házastársán, élettársán és születendő gyermekén kívül senkit nem fogadhat be.

A házasság jogerős felbontása, illetve az élettársi jogviszony megszűnése esetén a felek megállapodása alapján a pályázó vagy volt házastársa/élettársa folytathatja a már megkezdett bérleti jogviszonyt. Amennyiben a felek a bérleti jogviszonyt folytató személy tekintetében nem jutnak megállapodásra, úgy a bérleti jogviszony megszűnik.

Érvénytelenségi okok

A pályázat érvénytelen, ha 

 • a.) nem személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.) adják be,
 • b.) nem az arra rendszeresített nyomtatványon adják be,
 • c.) hiányos és ezért elbírálásra alkalmatlan,
 • d.) a pályázati kiírás alaki és tartalmi követelményeinek nem felel meg,

A bérleti jog elnyerését kizárja, ha

 • a.)    a pályázó vagy házastársa/élettársa önkormányzati tulajdonú lakást bérel, vagy beköltözhető lakóingatlannal rendelkezik.
A pályázatokhoz kötelezően benyújtandó mellékletek: 
 1. Személyi igazolvány és lakcímkártya (másolat, az eredeti okmány bemutatásával)
 2. Házassági anyakönyvi kivonat (másolat, az eredeti okmány bemutatásával)
 3. Élettársi kapcsolatot igazoló hatósági bizonyítvány (eredetben), mely beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban (Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.), illetve a lakóhely szerinti Polgármesteri Hivatalban.
 4. A pályázó és házastársa/élettársa – a pályázata benyújtását megelőző – 6 havi nettó átlagjövedelmére vonatkozó igazolások. (GYED, GYES, Családi pótlék, tartásdíj stb. esetében hivatalos pecséttel, aláírással ellátott igazolás vagy határozat fénymásolatának beadása szükséges). Postai átvételi szelvényt nem tudunk elfogadni.
 5. Szerződés megszűnése esetén egy másik lakásba való befogadó nyilatkozat (eredetben); magán- és egyéb tulajdonú lakás esetén a tulajdonjogot 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolni kell.
 6. Meglévő lakás-előtakarékosságot igazoló bankszámlaszerződés, továbbá igazolás az utolsó havi befizetésről (másolat, az eredeti bemutatásával).
 7. A pályázóval költöző kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata – az eredeti bemutatása mellett (válás estén gyermek elhelyezést igazoló bírósági végzés másolata, élettársak esetében pedig gyámhivatali határozat másolata).
A pályázat benyújtásának ideje és helye

A pályázatot ügyfélfogadási időben, személyesen lehet leadni folyamatosan a Polgármestei Hivatalban (Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.).

A pályázók a meghirdetett lakásokat 2008. január 16-tól tekinthetik meg, a Polgármesteri Hivatalban a 22/413-001- es telefonon előre egyeztetett időpontban.

Az elbírálás szempontjai, határideje és a pályázók értesítésének módja

A pályázat értékelése során előnyt jelent, ha a pályázó 

 • a.) a megjelölt kötelező összeget meghaladó lakás-előtakarékosságot vállal,
 • b.) vagy házastársa/élettársa a pályázat benyújtásakor minimum egy éve rendelkezik kedvező hitelfelvételre jogosító pénzintézeti lakás-előtakarékossági szerződéssel,
 • c.) 5 évnél kevesebb idejű igénybevételre pályázik,
 • d.) hosszabb idő óta rendelkezik folyamatos bakonycsernyei állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel.

A pályázat elbírálásánál a már meglévő gyermekkel rendelkező pályázók előnyt nem élveznek, mivel nem szociális jellegű lakásigény kielégítése a cél, hanem a végleges lakáshoz jutáshoz kíván az Önkormányzat segítséget nyújtani azáltal, hogy a fiataloknak ne kelljen piaci alapon lakást bérelniük.

A pályázat elbírálásakor a meghirdetett lakásra a pályázatot elnyerő mellett megjelölésre kerül az a sorrendben következő pályázó, akivel a pályázat nyertesének visszalépése esetén a szerződést meg kell kötni. Amennyiben a pályázat nyertese a szerződést, a szerződési ajánlat kézhezvételétől 15 napon belül nem köti meg, azt visszalépésnek kell tekinteni.

A pályázatok elbírálása a beadástól számított következő képviselőtestületi ülésen történik meg Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselőtestülete által. A döntésről a pályázók írásban és hirdetmény formájában értesítést kapnak.

Bakonycsernye, 2008. január 16.

Felvilágosítást az érdeklődők a Polgármesteri Hivatalban és a 413-001-es telefonszámon kaphatnak.

P Á L Y Á Z A T I   N Y O M T A T V Á N Y (letölthető .doc)

                Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselőtestülete
 
Írjon a polgármesternek!
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
 • 2014 eseményei képekben a fotógalériában
Magyar Falu Program

Turizmus
BalatonszepezdBányász EmlékparkFalusi turizmus
Civil szervezetek
Polgárőr egyesületEgyütt B.csernyéértPLX Racing
Vállalkozók
KereskedőkÜzletek Telephely nyilvántartás
Hírszolgáltatás
 Fejér Megyei Építészek Kamarája
Felhőkép
Online felhasználók
Jelenleg 1 vendég olvas minket
Látogató statisztika
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa1169
mod_vvisit_counterTegnap1517
mod_vvisit_counterA héten7920
mod_vvisit_counterA hónapban11986
mod_vvisit_counterÖsszes látogató2033325